OVER WIJCON

Met BIM faalkosten te lijf

Aan het ontwerp van een gebouw werken veel partijen mee. Als die allemaal met eigen systemen werken, is de kans op miscommunicatie groot. En daarmee de kans op faalkosten.

 

Wijcon werkt enthousiast met Building Information Modeling, een 3D model van een gebouw waaraan alle ontwerpers, bouwers en andere leveranciers bijdragen leveren. Al die partijen werken op basis van dezelfde informatie op een transparante, eenduidige en helder gepresenteerde wijze aan het ontwerp van een gebouw. Dat ontwerp ligt op de server van Wijcon en is voor geautoriseerde betrokkenen benaderbaar. Bijkomend voordeel is dat het ontwerp altijd actueel is: toevoegingen of andersoortige wijzigingen zijn direct verwerkbaar en zichtbaar. Het voorkomt misverstanden, vertragingen, fouten en dus onnodige kosten.

 

Wijcon kan middels meerdere softwarepakketten BIM-partner zijn.

 

BIM - Afbeelding 1